Drempelloos kennismaken met groen

Terwijl ik dit schrijf lopen er rondom de school leerlingen in korte broek, rokjes en shirtjes. De zomer is – eindelijk – aan! Dat betekent dat vooral het voorbereiden van komend jaar op mijn to do voor Aeres lijst staat. Wat gaan we doen, wat is onze boodschap en met welk plan. En jaar waarin we waarschijnlijk ook weer terug gaan naar ‘normaal’ En wat blijft dan over van dat wat corona óók bracht…

Een groene school is niet voor iedereen direct aantrekkelijk. Als je niets met groen hebt, je al weet dat je straks voor de zorg kiest of denkt aan ‘vieze handen’ bij groen. Dan bezoek je niet zomaar een informatiemoment van Aeres Emmeloord. Zonde want in het vmbo hebben we zoveel te bieden. En maakt het niet uit dat je alsnog de zorg ingaat. Je leert op een groene school zoveel meer. Het coronajaar bracht een onverwacht voordeel met zich mee. Omdat alles online was, viel de drempel weg om de open dag ’te bezoeken’. En was het vooral aan de marketeer van dienst mensen te bereiken met het verhaal. Waarom niet alle mogelijke scholen bekijken als het toch online is, en dan een keus maken. Dit is voor onze locatie bijzonder goed uitgepakt. Het is mijn uitdaging die drempelloze kennismaking te behouden en komend jaar opnieuw als kracht in te zetten. Zo ontdekken steeds meer mensen de Groene Wereld.

Agrarisch bedrijfsleven investeert geld en tijd in nieuwe opleiding

Geschreven voor Aeres Emmeloord, publicatie in magazine BAN.

In het schooljaar 2018 – 2019 start de nieuwe opleiding Plant en Business bij Aeres MBO Emmeloord. In nauwe samenwerking met het brede agrarisch bedrijfsleven is het gelukt om een opleiding te ontwikkelen die aansluit bij de vragen uit de praktijk. Sterker nog, de opleiding is deels ván het agrarisch bedrijfsleven De nieuwe opleiding maakt een brede uitstroom mogelijk en vervangt de huidige akkerbouwopleiding. Die is specifiek gericht op bedrijfsopvolging: jongens en meiden die thuis het agrarisch bedrijf overnemen. De nieuwe opleiding kent maar liefst 5 uitstroomrichtingen, waaronder bedrijfsopvolging. De huidige akkerbouwopleiding van Aeres Emmeloord is de grootste in Nederland en heeft een goede reputatie, zelfs uit Zeeland en Brabant komen elk jaar nieuwe studenten om in Emmeloord de opleiding te volgen. De urgentie om de opleiding aan te passen kwam dan ook vooral vanuit het bedrijfsleven en Agrofoodcluster.

Urgentie vanuit bedrijfsleven

Aeres is partner in het Agrofoodcluster, een landelijk opererend cluster, opgezet en gefinancierd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. Veelvuldig komt het onderwerp goed en gekwalificeerd personeel op tafel, het vinden van de juiste mensen is een toenemend probleem. Het groene mbo onderwijs in Noordoostpolder had hier lange tijd geen passend antwoord op. De opleiding richtte zich tenslotte alleen op de bedrijfsopvolgers. Met deze nieuwe opleiding is er wel een antwoord. Uniek hierbij is dat het bedrijfsleven niet langer vanaf de tribune toekijkt maar deelnemer is aan het spel en invloed heeft op het onderwijsaanbod. Maar liefst 14 bedrijven uit het Agrofoodcluster dragen bij aan de nieuwe opleiding: in geld, tijd en materiaal. De financiering van de opleiding komt voor 1/3 uit het bedrijfsleven met daarbij de toezegging om voor de komende 4 jaar elk jaar 100 uur te investeren per bedrijf. Het is voor onderwijsontwikkeling van grote waarde dat het bedrijfsleven op deze manier de urgentie onderstreept.

Learning by doing

In de driejarige opleiding lopen binnen- en buitenwereld door elkaar heen. De student is volop aanwezig in de bedrijven. En naast de student maakt ook de docent kennis met de innovaties in de praktijk. De praktijk maakt op hun beurt kennis met de studenten en de inhoud van het onderwijs. Binnen Aeres Emmeloord is er veel ruimte voor talentontwikkeling en ontwikkelen van vaardigheden en houding. Denk aan alertheid, creativiteit, netwerken en communicatie. Door in te zetten op dat waar de student goed in is en interesse voor heeft creëert de school eigenaarschap onder de studenten. In een meester-gezelconcept trekt een groepje leerlingen voor langere tijd op met een medewerker van een bedrijf om samen een kennisopdracht te realiseren: Learning by doing. Dit gaat een stap verder dan de gebruikelijke stages. De wisselwerking is cruciaal voor verdere ontwikkeling van het onderwijs, de student én het bedrijfsleven.

Constructiever overleg

Een student start in het eerste jaar met een brede oriëntatie: thema’s zoals handel, veredeling, advisering, plantenteelt en bedrijfskunde komen aan bod. Eind tweede jaar kiest de student een uitstroomrichting. Daarbij zijn er vijf opties: Teelt & ondernemerschap, Commercie, handel & verwerking, Kwaliteit & innovatie, Plantgezondheid & advies en Techniek & mechanisatie. Het derde jaar staat volledig in het teken van de gekozen richting. Resultaat is nu al merkbaar, het bedrijfsleven voelt zich eigenaar en dat maakt de gesprekken aan tafel bij Agrofoodcluster anders en constructiever. En ook in de melkveehouderijsector heeft men al aangegeven een opleiding Melkvee&Business wel te zien zitten. Kansen genoeg dus voor groen onderwijs in Noordoostpolder.

 

I feel the power…

Ga je voor ‘Love’ of kies je voor ‘Power’. Aan 400 collega’s van Aeres mbo’s en vmbo’s uit het land legde Jitske Kramer de vraag voor. Met de daarbij behoorden ‘oer-geluiden’ en handgebaren. ‘Het kan even gênant zijn’ waarschuwde ze van tevoren. Maar volgzaam als iedereen is werd er volop gekozen mét geluid en gebaren. De helft koos Love en de andere helft Power. Gelukkig maar…

Kramer had een fantastisch betoog over veranderingen en luisteren naar Harry. Overal is Harry, degene met ‘een ander idee’. Degene die niet opvalt, degene die je vergeet, zeker om naar te luisteren. Als zijn idee al opgepikt wordt is het gauw verworpen. Zonde, juist dát idee is goud waard. Maar dan moet je het wel horen….

Maak het verschil

Onderwijs is bij uitstek een plek ‘om het verschil te maken’. Als marketeer in het onderwijs omarm je ‘het verschil’.. Althans, dat is mijn visie op zichtbaarheid van de school. Een leuke schoolreis, een intro-dag of een kerstmarkt is niet bepalend voor de keuze. Juist de kleine pareltjes waar ‘het verschil’ gemaakt wordt maken de school onderscheidend en uniek. Aannemelijk zou je zeggen… maar weerbarstig in de praktijk.